Vytlačiť

Výroba:

  • VZT potrubia
  • vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  • štvorhranného VZT 
  • VZT SPIRO potrubia

 

Meranie a zaregulovanie vzduchotechnických zariadení:

  •  meranie pretlakov a podtlakov
  • vyhotovenie protokolov o meraní
Sunday the 25th. WIPO s.r.o. | Home |